en

آزمون بارگذاری دینامیکی فرش ماشینی

 

شماره 890 استاندارد ملی ایران برابر با ایزو 2094 جهت تعیین کاهش ضخامت فرش تحت فشار بار متحرک  می باشد.

 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری میزان افت ضخامت تحت بار متحرک می باشد. این روش برای کلیه کفپوش هایی که دارای سطح یکنواخت از نظر ارتفاع و تراکم می باشند به کار می رود.

 

اصول کار بدین گونه می باشد که نمونه توسط یک وزنه تحت بار متحرک قرار می گیرد. این وزنه دارای دو پایه در دولبه است که بطور پی در پی، آزادانه روی نمونه فرود می آید.

نمونه به آرامی حرکت می کند بطوریکه نیرو های عمودی که به وسیله لبه های زیرین وزنه ایجاد می شود، روی سطح معینی از نمونه عمل می کند. ضخامت نمونه قبل و بعد از آزمون طبق روش استاندارد ملی 889 اندازه گیری می شود.

 

روش آزمون

  برای آماده سازی باید 5 نمونه به ابعاد 125*125میلیمتر از فرش را (طبق استاندارد ملی ایران به شماره 885)برش داده شود. ابتدا پرز های سطح نمونه را در خلاف جهت و سپس در جهت خواب پرزها توسط خط کش صاف و یکنواخت کرد طوریکه پرز ها بطرف بالا باشند. پس حداقل 24 ساعت در محیط استاندارد (طبق استاندارد ملی ایران به  شماره 948) قرار گیرد. دستگاه سنجش ضخامت را کالیبره کرده و نمونه را روی صفحه زیرین قرار دهید.  

دقت شود که نمونه صاف و بدون تاب خوردگی روی صفحه قرار بگیرد. ضخامت را تحت فشار 2/0 ± 2 کیلو پاسگال با دقت1/0 میلی متر در دو نقطه از مراکز سطوحی که تحت ضربه قرار می گیرند، اندازه شود.( مطابق با استاندارد ملی ایران 889)

نمونه را روی دستگاه دینامیکی قرار داده و بعد از اعمال 50 ضربه ، ضخامت نمونه را در دو نقطه بلافاصله بعد از آزمون اندازه گیری شود. سپس نمونه فرش را برای ادامه آزمون روی دستگاه قرار داده شود. اندازه گیری ضخامت باید در ضربه های مختلف 500،200،100،50 و1000 اندازه گرفته شود (برای اعمال هر یک از ضربه های جدید می بایست مجموع ضربه هایی که تا قبل از آن به فرش وارد شده است را منظور گردد). می توان برای تکمیل کار ضربات بیشتر ی نیز وارد کرد.

 

نمای ازدستگاه بارگذاری دینامیکی فرش ماشینی

 

تاریخ ارسال: 1396/11/26
تاریخ بروزرسانی: 1396/11/26
تعداد بازدید: 807
ارسال نظر