en


 

- این میکروسکوپ در دو مدل آلفا (بزرگنمایی 500) و بتا (بزرگنمایی 1000) 

 


- قابل اتصال به کامپیوتر

 


-  برای مشاهده نخ، پشت فرش و بافت داخلی فرش

 

- بررسی کیفیت آهار پشت فرش (یکنواختی رزین)

 

** سفارش و خرید:

 

خرید تلفنی: 77682783-021

 

خرید تلگرامی: Clinicfarsh@

تعداد بازدید 1721